riolering

 

Het aanleggen van riolering en afwatering vraagt de nodige planning en expertise. Je wil immers vermijden dat er problemen ontstaan nadat de bovenlaag is opgebouwd. Wij voorzien een deugdelijke oplossing zodat u ook op lange termijn zeker kan zijn van de kwaliteit van onze werken. Na de uitgevoerde werken wordt een asbuilt-dossier inclusief foto's afgeleverd aan de bouwheer.